پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید رهبران گروه طالبان و شبکۀ حقانی هنوز به گونۀ آزادانه عملیات‌های‌شان را از پناه‌گاه‌های امن این گروه‌ها در پاکستان، در افغانستان راه‌اندازی می‌کنند.
پنتاگون در یک گزارش تازه که به کانگرس امریکا فرستاده گفته‌است که رهبران شورشیان افغان به شمول طالبان و شبکۀ حقانی پناه‌گاه‌های امن‌شان در پاکستان را همچنان حفظ کرده‌اند.
در این گزارش گفته شده که امریکا در زمینۀ اقدامات در جهت افزایش تلاشش برای از بین بردن پناه‌گاه‌های امن تروریزم و بنیادگرایی می‌خواهد پاکستان شفاف باشد.
در گزارش گفته شده که افغانستان به یک تهدید جاری از طرف شبکه‌های شورش‌گر و بنیادگرا به شمول طالبان، شبکۀ حقانی و در حدی القاعده مواجه است و شورشیان در تلاش هستند تا نیروی‌شان را افزایش دهند.
در بخشی از گزارش پنتاگون هم‌چنان آمده‌است که با روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی، رهبران افغانستان و پاکستان تلاش کردند تا روابط شان را افزایش دهند.
اما در گزارش ضمن یادآوری از بهبودنیافتن وضعیت گفته شده که پس از حملۀ شبکۀ حقانی بالای ساختمان ریاست امنیت ملی افغانستان در ۱۹ اپریل سال ۲۰۱۶ و هم‌چنان ساخت و سازهای مرزی پاکستان و درگیری‌ها نیروهای دوطرف در تورخم، روابط بیش‌تر به وخامت گرائید.

 

فعالیت آزادانه رهبران طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان

فعالیت آزادانه رهبران طالبان و شبکۀ حقانی در پاکستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید: