دو روز پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد یک نوجوان افغان توسط مقام‌های ایرانی در جزیره قشم این کشور مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است.

امروز فعالان مدنی در رابطه با این رویداد و برخوردهایی از این دست که مقامات ایران با پناهجویان افغان دارند دست به اعتراض زده و گفتند، در صورت تداوم، خواستار قطع روابط سیاسی دو کشور هستند.