فعالان مدنی بادغیس از تهدیدات شدید امنیتی در انتخابات پیش¬رو نگران اند

فعالان مدنی بادغیس از تهدیدات شدید امنیتی در انتخابات پیش¬رو نگران اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :