شماری از فعالان سیاسی در هرات، تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی، در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را پرسش بر انگیز می دانند.
از سویی هم، این فعالان رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به قوم گرایی و سمت گرایی در راستای گزینش این افراد می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: