مسوولان فرهنگی ولایت هرات از شخصیت پوهاند محمد ناصر رهیاب ازاستادان مطرح دانشگاه هرات تمجید نمودند.

 

محمد ناصر رهیاب ازاستادان دانشگاه وازفرهنگیان سرشناس ولایت هرات درکنارتحریرچندین اثرعلمی ، نفیس ترین وغنی ترین کتابخانه شخصی را درمنزلش ایجاد کرده است .

آریا رئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ به همراه شماری ازفرهنگیان وخبرنگاران ضمن حضور درمنزل وی ازکارنامه های ادبی ،فرهنگی وعلمی این شخصیت سرشناس فرهنگی تمجید نمود.

گفتنیست که آقای رهیاب با گردآوری پنج هزار جلد کتاب  دربخش های  فلسفه  وادبیات  در کتابخانه شخصی اش ،غنی ترین مرکزمطالعه خصوصی را بوجود آورده است.

 

بیشتر بخوانید :

 

 

فرهنگیان هرات از استاد رهیاب تقدیر نمودند

فرهنگیان هرات از استاد رهیاب تقدیر نمودند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: