شماری از فرهنگیان حوزه غرب در یک تجمع اعتراضی از سازمان یونسکو خواسته‌اند تا در بخش مرمت و بازسازی منار جام ولایت غور کاری انجام دهد.

 

عبدالقیوم وزیری، رییس انجمن حامیان میراث فرهنگی در هرات می گوید؛ سرازیرشدن سیل در هفته گذشته به منار جام آسیب وارد کرده و این بنا به بازسازی ضرورت دارد.

آقای وزیری هشدار می‌دهد؛ اگر منار جام هرچه زودتر بازسازی نشود، این بنای تاریخی سقوط خواهد کرد.

در پی بارندگی‌ هفته گذشته در ولایت غور و جاری شدن سیلاب، به بدنه منار جام خساراتی وارد شده که نگرانی‌ها را مبنی بر سقوط این منار زیاد کرده است.

منار جام در ولایت غور یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی افغانستان شمرده می‌شود که قدمتی نزدیک به ۸۰۰ سال دارد.