فرمانده پولیس هرات می گوید که به دلیل وجود مشکلات در چگونگی جنگ نیروهای امنیتی با پیکارجویان، همواره شاهد تلفات نیروهای امنیتی در کشور هستند.

 

امین الله امر خیل فرمانده پولیس هرات در گفتگوی با تلویزیون چکاد می گوید که باید شیوه جنگ کنونی نیروهای امنیتی با پیکار جویان در کشور تغییر کند.

او باورمند است که تغییر شیوه جنگ، از یک سو نیروهای امنیتی را توانمند می سازد و سوی دیگر، سبب نابودی لانه های پیکار جویان در بخش های از کشور خواهد شد.

آقای امر خیل معتقد است که با افزایش توانایی های بخش های استخبارات، تغییر در شیوه جنگ کنونی نیروهای امنیتی با پیکار جویان، فراهم خواهد شد.

به گفته آقای امر خیل، به دلیل شیوه نادرست جنگ در کشور، نیروهای امنیتی نمی توانند به گونه درست با پیکار جویانی که در روستاها فعالیت می کنند، مقابله کنند.

 

بیشتر بخوانید:

فرمانده پولیس هرات: شیوه جنگ باید تغییر کند

فرمانده پولیس هرات: شیوه جنگ باید تغییر کند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: