فرمانده امنیه ولایت بادغیس: مجروحان جنگ درزود ترین فرصت مداوا خواهند شد

فرمانده امنیه ولایت بادغیس: مجروحان جنگ درزود ترین فرصت مداوا خواهند شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :