در جریان عملیات پاکسازی در فراه 1 تروریست باز داشت شد

در جریان عملیات پاکسازی در فراه ۱ تروریست باز داشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :