فردی به جرم کارگذاری ماین در هرات بازداشت شد

فردی به جرم کارگذاری ماین در هرات بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :