فردی  به اتهام سرقت و زورگیری در هرات بازداشت شد

فردی  به اتهام سرقت و زورگیری در هرات بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :