فردی به اتهام سازماندهی حملات انفجاری در هرات بازداشت شد

فردی به اتهام سازماندهی حملات انفجاری در هرات بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :