براساس گزارش‌های نشر شده از سوی حکومت، قرار است فراد، دومین نشست پروسۀ کابل با حضور نماینده گان ۲۵ کشور و ۳ سازمان جهانی به شمول سازمان ملل متحد، در کابل برگزار شود.

 

رئیس جمهورغنی، می گوید که در این نشست، یک طرح همه جانبه را دربارۀ صلح و جنگ به طالبان و پاکستان، پیشنهاد خواهد کرد.

در همین حال، وزارت امور خارجه بیان داشت که تمامی آماده گی ها برای برگزاری این نشست گرفته شده و تاکنون بسیاری از کشورهایی که قرار است در این نشست نماینده بفرستند، در سطح معینان وزارت های خارجه برای شرکت در این نشست اعلام آماده گی کرده اند.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که قرار است پیرامون چگونگی رسیدن به صلح و مبارزه با هراس افگنی در این نشست گفت وگو شود.

همزمان با این، سفیر هلند در افغانستان برگزاری این نشست را درکابل امیدوار کننده می داند اما می گوید که این نشست، افغانستان را به یکبارگی به صلح نخواهد رساند.

 

بیشتر یخوانید:

فردا دومین نشست پروسه صلح در کابل آغاز می‌شود

فردا دومین نشست پروسه صلح در کابل آغاز می‌شود

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: