ساکنان فراه با غرس نهال از سال نو بزرگداشت به عمل آورده‌اند.
محمد آصف ننگ والی فراه با برخی از روسای اداره‌های دولتی، به غرس نهال در منطقۀ “بالای دشت” این ولایت اقدام کرده‌اند.
والی فراه ضمن تبریکی سال نو به ساکنان این ولایت گفته است که در راستای سرسبزی این شهر تلاش نمایند.
در این میان، محمد ابراهیم شهردار فراه، از تلاش‌ها برای آبیاری نهال‌های غرس شده اطمینان داده است.
با این وجود، برخی از کشاورزان فراه، غرس نهال را برای سرسبزی و شادابی این شهر موثر می‌دانند.
این در حالی است که همواره در ماه سبز، اداره‌های دولتی و ساکنان فراه اقدام به غرس نهال می‌نمایند، اما با گذشت زمان به اثر بی‌پروایی مسئولان این نهال‌ها خشک می‌شود.

 

فراهیان با غرس نهال به نوروز خوش آمد گفتند

فراهیان با غرس نهال به نوروز خوش آمد گفتند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,