والی هرات با فرمانده مرکزی قوای آمريكا دیدار کرد

والی هرات با فرمانده مرکزی قوای آمریکا دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :