مسئولان حکومتی در بادغیس به پیکارجویان طالب باج می دهند

مسئولان حکومتی در بادغیس به پیکارجویان طالب باج می دهند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :