۳ قاچابرحرفه ای مواد مخدر از زندان مرکزی ولایت نیمروز همراه با یک زندانی دیگر ویک افسرپولیس فرارنمودند.
خواجه جیلانی ابوبکر فرمانده امنیه این ولایت درتماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت این افراد از سوی نهادهای عدلی و قضایی ولایت نمیروز محکوم به حبس طویل شده بودند که در تبانی با یک افسر پولیس که محافظ زندان مرکزی این ولایت بوده موفق به فرار شدند.
آقای ابوبکر گفت تحقیقات انان دراین زمینه اغاز شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: