11 زندانی از زندان بادغیس آزاد شدند

۱۱ زندانی از زندان بادغیس آزاد شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :