یک فارم تولید تخم مرغ در قندهار، 40 درصد از نیازها را رفع می‌کند

یک فارم تولید تخم مرغ در قندهار، ۴۰ درصد از نیازها را رفع می‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :