ثبت 60 مورد خشونت علیه زنان در هفت ماه امسال در بادغیس

ثبت ۶۰ مورد خشونت علیه زنان در هفت ماه امسال در بادغیس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :