غنی: طالبان باید به‌عنوان یک گروه سیاسی در انتخابات اشتراک نمایند

غنی: طالبان باید به‌عنوان یک گروه سیاسی در انتخابات اشتراک نمایند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :