رییس‌جمهور غنی دستور داده است تا هرچه زودتر زمین‌های غصب شده در شهرها، از غاصبان گرفته شود.
آقای غنی از فساد گسترده در پروژه‌های بخش خصوصی نیز انتقاد کرده و خواهان یک‌راه حل مشترک به‌ویژه در بخش ساختمان‌سازی شده است.
او همچنان برای رشد شهرها و روستاهای کشور، بر استفاده از تولیدات داخلی به‌ویژه تولیدات زراعتی کشور تأکید کرده است.
آقای غنی این سخنان را در دومین همایش ملی شهرها در کاخ ریاست جمهوری ابراز کرد.
در این همایش تأکید شد که ۷۰ درصد شهرهای کشور در مناطق غیر پلانی ساخته‌شده‌اند. رییس‌جمهور غنی نیز غصب زمین در شهرها را یک چالش جدی دانست و به نهادهای دولتی دستور داد که هرچه زودتر زمین‌های غصب شده از چنگال غاصبان پس گرفته شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: