محمد اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور، هم اکنون در تالارغازی امان‌الله‌خان سخنرانی می‎کند.
آقای غنی کمک‌های حکومت و مردم هندوستان را برای مردم افغانستان خصوصاً مردم هرات و ساخت بند سلما را مفیدخواند.
آقای غنی گفت که افغانستان و هندوستان رابطۀ طولانی دارند و این رابطۀ همواره با دوستی پیوسته بوده است.
رییس‌جمهور تأکید کرد که افغانستان روبه پیشرفت است وحکومت وحدت ملی برای پیشرفت و ترقی کشور اراده جدی دارد.
وی از زحمات شماری از شخصیت‌های سیاسی هرات از جمله محمد اسماعیل‌خان، وزیر پیشن انرژی و آب در قسمت ساخت بند سلما ستایش کرد.
قرار است تا دقایق دیگر نخست‌وزیر هند سخنرانی نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: