اشرف غنی: نیروهای خارجی در ترور جنرال رازق نقش ندارند

اشرف غنی: نیروهای خارجی در ترور جنرال رازق نقش ندارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :