در نشست شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور روی کنترل حریم فضایی بحث شده است.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که در این نشست روی کنترل حریم فضایی و وضعیت امنیتی در نقاط مختلف کشور بحث و تبادل نظر شده است.
بر اساس خبرنامه، در این نشست پس از بحث روی خلاهای مدیریتی و قانونی در مدیریت حریم فضایی، پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون به‌منظور تسوید چهارچوب یک سند تقنینی برای مدیریت پرواز طیارات داخلی و خارجی در حریم فضایی، با مشوره معاون دوم ریاست جمهوری تأیید شد.
همچنان در این نشست، وزیران دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی به ویژه ولایات هلمند، بدخشان، فراه، قندوز، ننگرهار و کنر معلومات داده اند.
سپس به نهادهای امنیتی در جلسه متذکره دستور داده شده تا برای رفع تهدیدات امنیتی در سراسر کشور اقدامات لازم را روی دست گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: