رییس جمهور غنی طی جلسه ای در ارگ ریاست جمهوری تأکید کرد که باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود تا بعد از شناسایی و تثبیت دقیق آن، انتقال یابند.

 

رییس جمهور غنی در این جلسه، چگونگی پیشرفت طرح استفاده از ملکیت‌های انتقال‌شده از اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

غنی پس از استماع گزارش متذکره، از زحمات ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه قدر دانی کرده،  و به معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده امنیۀ ولایات هدایت داد تا در زمینۀ تثبیت ملکیت‌های متذکره با وزارت مالیه همکاری نمایند.

 

بیشتر بخوانید:

غنی: باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود

غنی: باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: