رییس جمهور غنی ایجاد تغییرات در کابینه را در حال حاضر پرهزینه می داند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور شب گذشته بعد از سلب صلاحیت شدن سه وزیر کابینه با هئیت اداری و روسای کمیسیون های ولسی جرگه دیدار کرد.
رییس جمهور غنی به اعضای ولسی جرگه گفت که آوردن تغییرات در ساختار کابینه افغانستان در حال حاضر پر هزینه می باشد چون به گفته وی آشنا شدن وزیر جدید با نحوه کار و درک مشکلات وزارتخانه تحت امرش زمان گیر است.
آقای غنی همچنین افزود که کابینه کنونی افغانستان به تازگی “قوام” یافته و مشکلات را درک کرده است. او از اعضای ولسی جرگه خواست تا به اعضای کابینه کشور اجازه دهند که این قوام “محکم تر و اساسی تر” شود.
مجلس نمایندگان طرح استیضاح ۱۷ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را به دلیل مصرف نکردن ۷۰ درصد بودجه خود را در هفته جاری روی دست گرفت که در نخستین روز استیضاح وزرا،وزرای خارجه،کار و امور اجتماعی و همچنین فواید عامه سلب صلاحیت شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: