10 پیکارجوی طالب در بادغیس کشته شدند

۱۰ پیکارجوی طالب در بادغیس کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :