عملیات نظامی تحت نام «ضرب مومن 9» در هرات به پایان رسید

عملیات نظامی تحت نام «ضرب مومن ۹» در هرات به پایان رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :