رئیس جمهورغنی با پیکارجویان طالب آتش بس 3 ماهه اعلام کرد

رئیس جمهورغنی با پیکارجویان طالب آتش بس ۳ ماهه اعلام کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :