علمای نیمروز از اعلام آتش بس در کشورحمایت کردند

علمای نیمروز از اعلام آتش بس در کشورحمایت کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :