اداره زراعت بادغیس سالانه به 400 زن امکانات کشاورزی توزیع می کند

اداره زراعت بادغیس سالانه به ۴۰۰ زن امکانات کشاورزی توزیع می کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :