سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدردر نشستی خبری به هدف “دریافت راه حل‌های مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در ولایت‌های شمالی” گفت با آن که احتمال می‌رفت کشت و تولید مواد مخدر در جنوب بیشتر باشد، اما در سال‌جاری ولایت‌های شمالی بیشترین میزان کشت و تولید مواد را دارند.
بانو عظمی می‌گوید که با در نظر داشت آمار به دست آمده، کشت مواد مخدر در ولایت های شمالی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد و در تولید آن ۴۳ درصد افزایش رونما گردیده است که این رقم نسبت به جنوب کشور افزایش بیشتری داشته است.
خانم عظیمی مواد مخدر را یک معضل بین المللی عنوان کرد و افزود مبارزه با مواد مخدر تنها مسئولیت ما نه بلکه مسوولیت ملی و دینی همه مردم افغانستان به‌خصوص علمای دینی است.
بر اساس گزارش مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل، در سال جاری میزان تلاش‌ها برای نابودی کشت‌زارهای کوکنار در افغانستان ۹۱ درصد کاهش یافته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: