4 پیکارجوی طالب در هرات کشته شدند

۴ پیکارجوی طالب در هرات کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :