یک قوماندان کلیدی طالبان در بلخ کشته شد

یک قوماندان کلیدی طالبان در بلخ کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :