خشکسالی در افغانستان ۱۳ میلیون نفر را متاثر ساخته است

خشکسالی در افغانستان ۱۳ میلیون نفر را متاثر ساخته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :