شماری از اقوام سادات در هرات در یک گردهمایی خواهان درج نام قوم سادات در شناسنامه های الکترونیکی شده اند.

 

«نجیبه کاظمی» یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی، می‌گوید که دولت تنها نام ۱۴ قومی را ذکر کرده که در گذشته در شناسنامه‌های ورقی بوده است.

وی افزود که در شناسنامه‌های الکترونیکی باید نام قوم سادات نیز بصورت مستقل ذکر شود.

«سید قاسم سادات» دیگر از اشتراک کنندگان این گردهمایی گفت که اگر نام‌ قوم شان در شناسنامه‌ های الکترونیکی بصورت مستقل درج نشود، این شناس‌ نامه‌ها را نمی‌پذیرند و نخواهند گرفت.

او بیان داشت که حکومت باید نام تمام اقوام افغانستان را بصورت مستقل و روشن ذکر نماید تا حق قومی در این راستا زیر پا و یا محو نگردد.

اقوام سادات، از حکومت می‌خواهند که واژه قوم سادات و سایر اقوام در قانون اساسی کشور را به طور واضح و روشن تفسیر نماید در غیر آن، این اقدام حکومت نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.

با این حال شماری دیگر از اشتراک کنندگان این گرد همایی می‌گویند که در صورت عدم درج واژه سادات و سایر اقوام در شناسنامه‌ها، ملی بودن روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی زیر پرسش می‌رود و بهتر است این روند آغاز نشود.

با این حال «سید عبدالله نایاب» برگزار کننده برگزار کننده‌های این گردهمایی گفت: “در صورتی که حکومت در پی ایجاد یک نظم نوین در جامعه است باید به تمام اقوام در کشور احترام گذاشته و سایر اقوام همچون سادات را در شناسنامه های الکترونیکی درج نمایند.”

در عین حال شماری از فعالان مدنی نیز می‌گویند که شناخت صریح اقوام در قانون اساسی ذکر شده و باید قوم سادات در شناسنامه های الکترونیکی ذکر شود.

«سید امان الله شریفی» فعال مدنی گفت که در صورت درج نشدن قوم سادات در شناسنامه ها این قوم نیز از گرفتن شناسنامه پرهیز خواهد کرد.

در سیستم شناسنامه‌ های الکترونیکی تنها نام‌های ۱۴ قومی جا داده شده که در قانون اساسی از آن‌ها نام برده شده است.

پیش از این سایر اقوام کشور نیز خواهان درج هویت‌شان در شناس‌نامه ‌های الکترونیکی شده اند، با این حال دیده شود که حکومت چه تصمیمی را از بهر درج قوم سادات و سایر اقوام روی دست می گیرد.

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :