حمله ناکام پیکارجویان طالب بر یک منزل مسکونی در بادغیس

حمله ناکام پیکارجویان طالب بر یک منزل مسکونی در بادغیس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :