ساکنان ولسوالی کهسان از افزایش دزدی و آدم ‌ربایی نگران اند

ساکنان ولسوالی کهسان از افزایش دزدی و آدم ‌ربایی نگران اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :