طولانی ترین سفره رمضانی شام گذشته در شهر هرات پهن شد، این سفره که به نوع خود درکشور بی نظیرخوانده شده از چهار راهی آمریت آغاز و تا چهار راهی چوک سینما امتداد داشت.
این سفره به مناسبت شب ۲۷ هفتم رمضان که خیلی‌ها باوردارند که برابر به شب قدر است، پهن شده و صدها شهروند هراتی خصوصاً اشخاص بی بضاعت از محتوای آن بهره مند شدند.
هزینه این سفره طولانی از سوی از برخی از شرکت‌های تولیدی و تجار پرداخته شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: