مسئولان در ادارۀ تدارکات ملی می‌گویند که دولت برای رُشد سرمایه گذاری‌های زنان در کشور، به خرید تولیدات شرکت‌هایی که از سوی زنان ایجاد شده اند، اولویت می‎دهد.

 

رامین ایاز، مسئول رسانه‌ای اداره تدارکات ملی افغانستان گفت که که در حال حاضر شماری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها در کشور از سوی زنان به کار انداخته شده اند که نیاز به پشتیبانی دولت دارند.

وی افزود که دولت ۵ درصد فرآورده‌های شرکت‌هایی که از سوی زنان تاسیس شده است را در پیمان‌های دولتی سهیم خواهند ساخت.

در عین حال سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد کشور گفت که زنان همواره در تولیدات کشور نقش مهم و ارزنده‌ای داشته اند از اینرو طرح اداره تدارکات ملی را که گفته ۵ درصد تولیدات زنان را در پیمان‌های دولتی سهیم می‌سازند را قبول می‌کنند.

وی افزود که این کار سبب خواهد شد تا تولیدات زنان رشد چشم‌گیر کند.

در مواد طرزالعمل تدارکات آمده است که از امتیازهای جدید شرکت‌ها و کارخانه هایی بهره مند خواهند شد که از سوی زنان ایجاد شده باشند و حد اقل ۵۰ درصد از کارمندان این شرکت‌ها و کارخانه ها، زنان باشد.

 

بیشتر بخوانید:

طرح جدید حکومت برای تشویق بانوان در سرمایه گذاری ملی

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: