طالبان 43 درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل دارند

طالبان ۴۳ درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل دارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :