طالبان چادری پوش ۳ پلیس را در هرات کشتند

طالبان چادری پوش ۳ پلیس را در هرات کشتند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :