طالبان مکتبی را در ننگرهار به آتش کشیدند

طالبان مکتبی را در ننگرهار به آتش کشیدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :