ساخت 500 جریب زمین برای چراگاه مواشی در بادغیس

ساخت ۵۰۰ جریب زمین برای چراگاه مواشی در بادغیس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :