شبکه‌ی آبیاری روستای «بنفشک» هرات بازسازی می‌شود

شبکه‌ی آبیاری روستای «بنفشک» هرات بازسازی می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :