مردم فاریاب از گسترش ناامنی به ستوه آمده اند

مردم فاریاب از گسترش ناامنی به ستوه آمده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :