روی سخن آقای دانش به چین اشاره داشته و او نقش این کشور را در تحقق صلح افغانستان بسیار حیاتی عنوان کرده است.

معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه صلح در افغانستان برای تمامی منطقه مهم است عنوان کرد، افزون بر این، گسترش همکاری‌های اقتصادی و گسترش بازرگانی از محورهای همکاری دو کشور است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که با آغاز مذاکره مجدد میان آمریکا و پیکارجویان طالب، بارقه امید بار دیگر به کشور تابیده و مردم بار دیگر سایه صلح را بر سر خود می‌بینند.