دبی پرونده شکایت علیه زن بریتانیایی را رها کرد که به داشتن رابطه نامشروع متهم بود. این زن شکایت کرده بود که مورد تجاوز دو مرد بریتانیایی قرار گرفته است، اما مقامات اماراتی خود او را متهم کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز دولت دبی گفت که دادستان عمومی پس از بررسی ویدئوی ضبط شده در تلفن یکی از مظنون های بریتانیایی نتیجه گرفت که رابطه با رضایت طرف ها بوده است.
پیشتر این پرونده به دنبال دخالت گروه های حقوق بشری که می گفتند این پرونده مصداق تعصب عمیق علیه زنان در دبی است، توجه جهانی گرفته بود.
یک گروه بریتانیایی مدافع حقوق بشر در دبی گفت اتهام زنا می تواند در امارات حکم حبس درپی داشته باشد.
خانواده زن بریتانیایی در این پرونده گفته است که وی به قصد سفر به استرالیا به دبی سفر کرده بود که در اتاق هتلی در دبی مورد تجاوز دو مرد بریتانیایی قرار گرفت و سپس با شکایت از آنان بازداشت شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: