صدای صلح خواهی هلمندیان از گلوی هراتیان برخواست

صدای صلح خواهی هلمندیان از گلوی هراتیان برخواست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :