مسئولان اتحادیه قالی بافان هرات با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در راستای حمایت از قالی بافان در هرات گفته‌اند که صادرات قالی نسبت به سال پار آن ۲۰ درصد کاهش داشته است .
محمد رسول فایق، رییس اتحادیه قالی بافان هرات به تلویزیون چکاد گفت: ” تنها ۵ درصد از قالی حوزه غرب کشور به صورت رسمی به کشور‌هایی چون عربستان ایران ترکیه و چین صادر می‌شود و متباقی بنابه موجودیت برخی مشکلات به صورت قاچاق به کشور پاکستان انتقال می‌یابد”.
آقای فایق افزوده است که در هم اکنون قالی بافان حوزه غرب کشور، ۴۰ درصد از قالی کل کشور را تولید می نمایند .
آقای فایق بیان داشت: “عدم حمایت دولت از قالی بافان و کمبود امکانات برای آنان از جمله مهم ترین عواملی است که صنعت قالی را تا سرحد رکود رسانده است”.
این در حالی است که مسئولان در هرات نبود مارکیت مناسب برای فروش قالین ، مشکلات ترانسپورتی، عدم توزیع ویزه به وقت مناسب را از جمله مشکلات تاجران قالین عنوان می‌کنند.

 

صادرات قالی هرات 20 درصد کاهش یافته است

صادرات قالی هرات ۲۰ درصد کاهش یافته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,,